Aanvraag indienen

Op het onderstaande aanvraagformulier kunt u alle gegevens invullen en insturen. Zo kunnen wij uw aanvraag goed en snel in behandeling nemen.

Heeft u moeite om het formulier digitaal in te vullen? Vraag dan om hulp bij iemand in uw omgeving. De organisaties die in het formulier onder ‘Contact met een van onderstaande instellingen’ staan, helpen u ook graag.

Voorwaarden

Voor rekeningen die vanuit de school aan ouders worden gestuurd, kan bij ons een aanvraag worden ingediend, als u aan de voorwaarden voldoet.

Welke kinderen komen in aanmerking?


We zetten ons in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die in de Gemeente Zeist wonen. Ouders van deze kinderen kunnen een beroep doen op onze financiële steun wanneer zij rekeningen van de school van hun kinderen niet kunnen betalen. Het aantoonbaar besteedbaar inkomen van de ouders moet beneden 130% van het bijstandsniveau liggen.

Welke kosten komen in aanmerking voor een bijdrage?


De volgende kosten komen in aanmerking voor een bijdrage omdat ze noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen aan het onderwijs:

  • Kosten die scholen aan de ouders in rekening brengen voor kerstviering/Suikerfeest, excursies/eindejaarafsluiting, schoolkampen, schoolreisjes, enz.
  • Overige kosten die samenhangen met het volgen van (tweetalig) onderwijs en bijvoorbeeld vmbo-sportstroomonderwijs,
  • Kosten voor laptops, tablets en elektronische rekenmachines.

Kort gezegd: alle kosten waarvoor de school een rekening aan de ouders stuurt.

Voor 16- en 17-jarige leerlingen van het MBO geldt een speciale regeling. Deze regeling staat op de site van de school van deelname. Zie bijvoorbeeld:

Aanvraagformulier

Digitale aanvraag

Gegevens van ouder(s) / verzorger(s)

Aanhef
Vb. 0612345678 of 0306987911

Gezinssamenstelling

Bent u alleenstaande ouder?

Gegevens van het kind voor wie u de aanvraag doet

Geslacht
Vb. dd-mm-jjjj

Waarvoor vraagt u een bijdrage?

Kopie van nota(s)

Stuur de schoolnota(s) mee door deze, met onderstaande knop, toe te voegen aan dit aanvraagformulier.

Maximale uploadgrootte: 67.11MB

Gegevens van de school

Vb. 0612345678 of 0306987911
Schoolsoort

Contact met een van onderstaande instellingen

Uw aanvraag wordt getoetst door één van de onderstaande organisaties. Wilt u in onderstaand menu selecteren welke instelling uw voorkeur heeft? Deze organisaties kunnen u ook helpen met het invullen van het formulier.
Organisaties

Uw inkomensgegevens

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bijdrage vraagt de Stichting Leerkansen Zeist uw inkomensgegevens. Als u een aanvraag doet voor €100,00 of meer wordt dit getoetst door een adviseur van een van de bovenstaande instellingen.

Als u een aanvraag doet voor minder dan €100 vult u hieronder uw netto maandelijkse inkomen in.

Klant voedselbank
Schuldsanering
Ook van partner indien aanwezig.

Toestemming

Ingevuld naar waarheid
Toestemming gegevensverwerking
Meer informatie over onze privacyregels kunt u hier vinden.