Voorwaarden

Voor rekeningen die vanuit de school aan ouders worden gestuurd, kan bij ons een aanvraag worden ingediend, als u aan de voorwaarden voldoet.

Welke kinderen komen in aanmerking?

We zetten ons in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouders van deze kinderen kunnen een beroep doen op onze financiële steun wanneer zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Het aantoonbaar besteedbaar inkomen van de ouders moet beneden 130% van het bijstandsniveau liggen.

Welke kosten komen in aanmerking voor een bijdrage?

De volgende kosten komen in aanmerking voor een bijdrage omdat ze noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen aan het onderwijs:

  • Kosten die scholen in rekening brengen bij de ouders voor kerstviering/excursies/einde jaarafsluiting, schoolkampen, enz.
  • Overige kosten die samenhangen met het volgen van tweetalig onderwijs en bij voorbeeld vmbo-sportstroomonderwijs,
  • Kosten voor computers, laptops en tablets.

Voor 16- en 17-jarige leerlingen van het MBO geldt een speciale regeling. Deze regeling staat op de site van de school van deelname. Zie bijvoorbeeld: