Onze organisatie

Stichting Leerkansen Zeist is een onafhankelijke organisatie. Het is ons doel dat alle kinderen kunnen meedoen op school, ook als ouders onvoldoende geld hebben. Wij werken alleen met vrijwilligers die geen beloning voor hun inzet en werk krijgen. Voor onze speciale projecten kunnen specialisten worden ingehuurd.

Bestuur

 • Eva Hijmans (Voorzitter)
 • Charlotte Demkes (Secretaris)
 • Meta Ronk (Penningmeester)
 • Marianne Junger (Communicatie)

Administrateur

 • Chantal van den Berg

Schoolcontactpersonen

 • Jan van den Bijl
 • Linda Meerbeek
 • Astrid Hamer

Website & Redactie

 • Heleen Hupkens

Overige informatie

 • Kamer van Koophandel no. 65431871
 • Bankrekening NL21 RBRB 0930 6070 82 t.n.v. Stichting Leerkansen Zeist.
 • RSIN/fiscaalnummer: 856109563
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2020: Download hier
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2021: Download hier
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2022: Download hier
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2023: Download hier