Steun ons

Om zoveel mogelijk kinderen in Zeist te helpen zijn we mede afhankelijk van donateurs. Wilt u ons helpen met een financiële bijdrage? Onze bankrekening is: NL21 RBRB 0930 6070 82 t.n.v. Stichting Leerkansen Zeist. Alvast heel hartelijk bedankt!

ANBI-erkenning

Stichting Leerkansen Zeist is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Herkent u zich in ons doel en wilt u geld geven? Giften aan een erkende ANBI-instelling zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Dit betekent dat u uw donatie in uw belastingaangifte kunt opnemen. Klik hier voor ons publicatieformulier.