Uitvoering

Wij doen ons best om uw aanvraag binnen 6 weken te behandelen. Hiervoor werken we samen met alle organisaties op het gebied van onderwijs en sociale dienstverlening in Zeist en omgeving. Onze aanpak is persoonlijk, zonder tussenkomst van de gemeente.

We zijn er voor alle schoolgaande kinderen uit de gemeente Zeist. Alleen kosten voor het lopende schooljaar komen voor vergoeding in aanmerking. Onze financiële bijdrage wordt rechtstreeks aan de school betaald. Als blijkt dat wij niet kunnen helpen, kijken we wat er mogelijk is bij de bestaande voorzieningen van de gemeente Zeist of bij andere organisaties