Klachtenregeling

Onze organisatie en de voor ons werkende adviseurs doen hun uiterste best om ouders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen of fouten worden gemaakt waardoor een probleem kan ontstaan. Voor dit probleem kunt u contact opnemen met onze voorzitter via telefoonnummer 06 22745015. Wanneer u vindt dat het probleem daarmee niet is opgelost, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van Stichting Leerkansen Zeist.

Een paar voorbeelden

Hier volgen een paar voorbeelden voor het indienen van klachten:

  • U heeft een klacht over de manier waarop u te woord bent gestaan.
  • U vindt dat er niet goed is omgegaan met uw privacy.
  • U bent het niet eens met de beslissing dat wij geen bijdrage of een ‘bijdrage onder voorwaarden’ verstrekken.

Een klacht kunt u schriftelijk indienen bij de Stichting Leerkansen Zeist. Per e-mail: secretaris@leerkansenzeist.nl of per post aan Stichting Leerkansen Zeist, Antwoordnummer 5545, 3700VB (voor het antwoordnummer hoeft u geen postzegel te plakken). Wanneer u een klacht indient, doet u dit uiterlijk binnen 1 week nadat u de klacht heeft.

Het is belangrijk dat u in uw klachtbrief vermeldt:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer en voor zover mogelijk uw e-mailadres.
  • De dagtekening (de datum dat u de brief schrijft).
  • Uw relatie tot het kind /de leerling (ouder, voogd of verzorger).
  • Een omschrijving van de klacht en wanneer en waar de situatie zich heeft voorgedaan.
  • Welke actie u heeft ondernomen om het probleem in overleg met de adviseur respectievelijk de beoordelaar adviesaanvragen op te lossen.
  • De naam van de betreffende adviseur respectievelijk de beoordelaar adviesaanvragen.

Afhandeling

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van het bestuur.

Nadat we uw klacht ontvangen hebben, legt het bestuur uw klacht voor aan een onafhankelijke commissie die uw klacht behandelt. Als dat nodig is, wordt u door deze commissie uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Uiterlijk één week daarna neemt het bestuur op advies van deze commissie een besluit dat wij schriftelijk aan u meedelen. Tegen deze beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Wij nemen uw klacht serieus en zoeken bij de behandeling hiervan naar een mogelijke oplossing. Mede hiermee proberen we onze dienstverlening steeds verder te verbeteren.