Wat doet de stichting?

Stichting Leerkansen Zeist biedt steun aan schoolgaande kinderen die in Zeist wonen: kinderen bij wie thuis onvoldoende geld beschikbaar is om de rekeningen van de school te betalen. 

Doelstelling

Het is ons doel ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld volledig mee kunnen doen op school. Wij bieden financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hierdoor krijgen kinderen de leermiddelen die nodig zijn in de lessen en kunnen ze meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Nu meedoen, is straks meetellen!

Ondersteuning

Meedoen op school is belangrijk voor kinderen en soms ook duur. Door onze ondersteuning kunnen kinderen van ouders met weinig geld deelnemen aan zoveel mogelijk schoolactiviteiten.

Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn: aanschaf laptop, tablet of elektronische rekenmachine, door de school voorgeschreven leermiddelen en bijdragen voor schoolactiviteiten zoals schoolreisjes, kerstvieringen, Suikerfeest, eindejaarafsluiting en excursies.

Wil uw kind op een sportclub of op muziek- of dansles, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur van de gemeente Zeist. Ook kunt u het ‘Minimaboekje’ bij de Gemeente Zeist opvragen.