Hoe werkt de Stichting?

De werkwijze van Stichting Leerkansen Zeist is als volgt:

Aanvraag indienen

 • De school kan de ouders adviseren om ondersteuning bij ons aan te vragen. Ook kunnen de ouders doorverwezen worden door welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, maatschappelijk werk, kerken, moskeeën, e.d.   
 • De ouders vullen het aanvraagformulier op deze website in.
 • Door onder het kopje ‘Toestemming’ de twee hokjes aan te vinken, wordt het formulier ingediend.
 • Wij nemen de aanvraag in behandeling. U ontvangt van ons een bevestiging.

Advies vanuit de school

 • Onze schoolcontactpersoon neemt voor elke aanvraag contact op met de school van uw kind.
 • De schoolcontactpersoon vraagt of de school de aanvraag nodig vindt en of de school de kosten eventueel zelf voor haar rekening kan nemen.
 • Onze schoolcontactpersoon maakt een verslagje van dit gesprek en brengt advies uit.

Beoordeling door beroepsorganisaties

 • Er vindt een toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie door professionele medewerkers van beroepsorganisaties in Zeist zoals de sociale raadslieden, de wijkinloophuizen, Humanitas, etc.
 • Samen met u brengen de adviseurs uw financiële situatie in kaart.
 • De adviseur van de beroepsorganisatie brengt advies uit aan Stichting Leerkansen Zeist.

Financiële ondersteuning

 • Wanneer de school en de adviseur van de beroepsorganisatie vaststellen dat de aangevraagde vergoeding gewenst is, nemen wij de kosten voor onze rekening.
 • Wij betalen de kosten rechtstreeks aan de school.

Samenvattend: Stichting Leerkansen Zeist zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld op school volledig kunnen meedoen.