Hoger schooladvies met doorstroomtoets-training

Leerkansen Zeist en Leren voor de Toekomst organiseerden dit jaar een training voor de doorstroomtoets voor 25 kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs. Maar liefst 17 van hen kregen hierna een hoger schooladvies!

In de herfstvakantie naar school, dan moet je wel flink gemotiveerd zijn. Een groep van 25 kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen nam deel aan een de speciale cursus waarin huiswerkbegeleiding en toetstraining geboden werd. Ze werden geholpen met taal en rekenen, en aan het einde van de werkdag was er sport of andere ontspanning. Afgelopen januari verzorgde  de Stichting Leren voor de Toekomst nog een opfrisdag.

Alle kinderen uit groep 8 maken eind februari de doorstroomtoets naar het vervolgonderwijs. Aan de hand van de uitslag van de doorstroomtoets krijgen zij een schooladvies. Maar liefst 17 van de 25 kinderen kregen – op basis van een goed gemaakte doorstroomtoets – een hoger schooladvies! In Nederland krijgt gemiddeld 1 op de 10 kinderen op basis van hun doorstroomtoets een hoger schooladvies.

Tevreden ouders én kinderen

De kinderen (en ook hun ouders) waren erg tevreden met de cursus en uiteindelijk met de behaalde resultaten, blijkt uit de evaluatie die Stichting Leerkansen Zeist uitvoerde. Huiswerkbegeleiding en toetstraining werken, maar niet iedereen kan dit betalen. ‘Eigenlijk zou dit toegankelijk moeten worden voor álle kinderen’ vindt voorzitter Eva Hijmans. ‘Onze dank gaat uit naar de Ronde Tafel 147 (Kromme Rijn), die deze cursus mogelijk gemaakt heeft.’

Meer informatie
Stichting Leerkansen Zeist – project eindtoetstraining
Stichting Leren voor de Toekomst