SLZ zocht een vrijwilliger: schoolcontactpersoon

DEZE VACATURE IS REEDS INGEVULD (mei 2024).

Sinds 2016 zet Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) zich in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar, zodat zij onbelemmerd kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun school. Omdat elk jaar het aantal aanvragen groeit, groeit Stichting Leerkansen Zeist mee en zoekt zij een extra bestuurslid (secretaris) en een schoolcontactpersoon.

Stichting Leerkansen Zeist zoekt een vrijwilliger: schoolcontactpersoon


Wie zijn wij?

Stichting Leerkansen Zeist biedt steun aan schoolgaande kinderen die in Zeist wonen: kinderen bij wie thuis onvoldoende geld beschikbaar is om de rekeningen van de school te betalen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van laptops of schoolreisjes. Ook tweetalig onderwijs en excursies worden vergoed om onbelemmerd mee te kunnen doen. Wij krijgen subsidie van de Gemeente Zeist om dit uit te voeren.

Wie zoeken wij?

Via de website van Leerkansen Zeist dienen ouders een aanvraag in voor financiële ondersteuning; de schoolcontactpersoon bespreekt deze aanvraag met de school. Als de aanvraag klopt met wat de school voorschrijft én de ouders komen in aanmerking, geeft de schoolcontactpersoon een positief advies. Er zijn op dit ogenblik drie schoolcontactpersonen, binnenkort is er een vacature. Ieder krijgt een aantal “eigen” scholen toegewezen. De schoolcontactpersoon werkt nauw samen met de administrateur.

Wat doe je als schoolcontactpersoon?

  1. Je geeft advies over een deel van de aanvragen die SLZ ontvangt.
  2. Je overlegt met de betreffende school over de aanvraag. Je leert een school en hun regels goed kennen.
  3. Je advies breng je in. Als er iets lastig of onduidelijk is, kun je overleggen met de administrateur of met je aanspreekpunt in het bestuur.
  4. Je onderhoudt de contacten met de scholen waar jij aanspreekpunt voor bent. Dit doe je om de samenwerking goed te houden.
  5. Je overlegt met de andere schoolcontactpersonen, de administrateur en het bestuurslid om kennis uit te wisselen.

Wat vinden wij belangrijk?

  • Je draagt de doelen van de stichting een warm hart toe.
  • Je bent gesprekspartner voor de jou toegewezen scholen en kunt een goede relatie opbouwen.
  • Je bent ‘de oren en de ogen’ van Leerkansen Zeist op de scholen.

Interesse? Stuur een mailtje naar secretaris@leerkansenzeist.nl. We nodigen je dan uit voor een gesprek.