Extra training voor kinderen uit groep 8

SLZ organiseert in de periode van 16 tot en met 20 oktober – dankzij de donatie van De Ronde Tafel 147 Kromme Rijn – samen met Leren voor de Toekomst een training voor leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs.

Training in de herfstvakantie: van 16 tot 20 oktober 2023

Stichting Leren voor de Toekomst helpt kinderen van de basisschool al sinds 2018 met hun ontwikkeling, niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar ook bij hun talentontwikkeling. Voor de aanstaande herfstvakantie is een programma van 5 dagen ontwikkeld waarin de leerlingen in kleine groepjes onder leiding van een ervaren begeleider aan de slag gaan met taal en rekenen. Ook wordt aandacht besteed aan vaardigheden zoals samenvatten, ‘leren leren’ en samenwerken.

De bedoeling van deze training is leerlingen een extra duwtje in de rug te geven, opdat zij zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Het lesprogramma in de herfstvakantie voor de scholen is van maandag tot en met vrijdag:

  • 10.00 – 12.00 uur: Training Leren voor Toekomst
  • 12.00 – 12.30 uur: Lunch
  • 12.30 – 14.00 uur: Training Leren voor de Toekomst

Vrijdag vanaf 13.30 uur: In aanwezigheid van de ouders feestelijk uitreiking van Certificaat van deelname en uitreiking van een boekenbon voor de aanschaf van een boek, te besteden bij de boekwinkel Kramer & Van Doorn in Zeist.

Aanmelding voor deelname aan de lessen
Ouders/verzorgers met kinderen in groep 8 van de basisschool kunnen hun kind opgeven bij de Stichting Leerkansen Zeist. Dit kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar administratie@leerkansenzeist.nl met vermelding van de naam van het kind en vermelding van “Meedoen aan training”, of met een telefoontje naar de Stichting Leerkansen Zeist: 030-6922567.

Nu meedoen, is straks meetellen
De Stichting Leerkansen Zeist en Leren voor de Toekomst nodigen u van harte uit mee te doen met dit mooie initiatief, opdat alle schoolgaande kinderen in Zeist de kansen krijgen die ze verdienen.

Het uitgebreide persbericht is te vinden op de website van Zeistermagazine.