Jaarverslag 2022

Vorige week presenteerde de Stichting Leerkansen Zeist haar jaarverslag 2022.

Het SLZ jaarverslag is gereed en beschikbaar om te lezen!

Het jaarverslag geeft een goede inkijk in de verschillende activiteiten van de Stichting, zoals de Winteractie in samenwerking met de Voedselbank en de wijkinloophuizen, het verloop van het Project Taal en de vervolgstappen, de te ontwikkelen Eindtoetstraining met vervolg.

Ook spreekt de Stichting Leerkansen Zeist haar grote dank uit aan alle subsidiegevers die het in 2022 mogelijk hebben gemaakt dat schoolgaande kinderen uit economisch kansarme gezinnen konden meedoen met (leer)activiteiten op school. 

Het jaarverslag geeft dus een goede indruk van de activiteiten van de Stichting Leerkansen Zeist en is te lezen via deze link.