Project Taal

Dankzij een prachtige gift van De Ronde Tafel 147 Kromme Rijn Zeist, kan in 2020 gestart worden met het project Taa!

Kinderen uit de doelgroep van de Stichting Leerkansen kunnen meedoen met 10 aansprekende taallessen. Onder leiding van een ervaren vakleerkracht gaan kinderen uit groep 5/6 aan de slag om wekelijks leuke technische objecten te maken. Tegelijkertijd leren ze nieuwe woorden die betrekking hebben op het knutselwerk dat ze maken. Een goede en grote woordenschat is voor kinderen van groot belang. Het helpt hen om zich beter te kunnen uitdrukken, en de wereld om hen heen beter te kunnen begrijpen. Landelijk is hier ook veel aandacht voor.

Tijdens de feestelijke tiende bijeenkomst krijgen de kinderen de gelegenheid om hun knutselwerkjes én de nieuw geleerde woorden te presenteren aan de ouders en belangstellenden

Download evaluatie

Verdere informatie kunt u vinden in het Evaluatierapport Project Taal.