Signalerend onderzoek

In de periode december 2020 – februari 2021 heeft de Stichting Leerkansen Zeist een enquête uitgezet onder de scholen waarmee ze regelmatig contacten onderhoudt om meer nauwkeurig in kaart te brengen voor welke kosten ouders van schoolgaande kinderen in Zeist komen te staan. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in een rapport onder de titel ‘Signalerend onderzoek’.

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek

  • Onder de geënquêteerde scholen is er geen enkele school waarbij ouders niet hoeven bij te betalen.
  • Alle geënquêteerde scholen zijn van mening dat een internetaansluiting op het huisadres van de leerlinge noodzakelijk is.
  • Een eigen laptop voor leerplichtige leerlingen wordt door het merendeel van de scholen als noodzakelijk geacht.
  • Gezien het veelvuldige beroep dat ouders van schoolgaande kinderen uit economisch zwakke gezinnen op de Stichting Leerkansen Zeist doen, vervult de stichting een belangrijke functie.
  • De Stichting Leerkansen Zeist pleit voor aandacht vanuit de politiek opdat het inkomen van de ouders geen belemmering is voor de kansenontwikkeling van schoolgaande kinderen.

Download het rapport

Hier kunt u het rapport ‘Signalerend onderzoek’ downloaden.