Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

De beste manier waarop u ons kunt helpen is met een financiële ondersteuning.


Onze bankrekening is : NL21 RBRB 0930 6070 82 t.n.v. Stichting Leerkansen Zeist.

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat houdt in dat u uw donatie als gift in uw belastingaanslag kunt opnemen.


Wij hebben ook partners nodig

Om onze ambities waar te kunnen maken, is de Stichting Leerkansen Zeist continu op zoek naar betrokken partners vanuit verschillende geledingen van de Zeister samenleving zoals bv:

Steun ons