Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

Nieuws

Nieuwsbrieven

November 2015 Maart 2016


Inmiddels bestaat de Stichting Leerkansen Zeist vier jaar en zijn er meer dan 1000 aanvragen in behandeling genomen en afgehandeld.


Door de genomen maatregelen in verband met het corona-virus is het werk van de Stichting Leerkansen Zeist bijzonder belangrijk gebleken. Vrijwel alle scholen zijn geheel of gedeeltelijk overgeschakeld op online onderwijs. Samen met de landelijke en gemeentelijke overheid heeft de Stichting Leerkansen Zeist haar uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat alle kinderen die dat nodig hadden bij het thuisonderwijs konden beschikken over een eigen computer. Er is een tendens gaande dat het contact op school en online onderwijs thuis via de computer steeds meer afwisselend zullen worden toegepast. In nauw overleg met de scholen ziet de Stichting Leerkansen Zeist erop toe dat leerlingen uit economisch kansarme gezinnen kunnen blijven beschikken over de leer- en hulpmiddelen die ze nodig hebben voor deze vorm van onderwijs.

April 2017 Signalerend onderzoek SLZ