Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

Kindpakket.

De Stichting Leerkansen Zeist heeft een notitie gemaakt over het kindpakket.

U kunt deze aanvragen via : administratie@leerkostenzeist.nl

Maar u kunt het document ook bekijken en/of opslaan op de pagina “Informatie”.

Nieuws

Nieuwsbrieven

November 2015

Vrijwilligers

De Stichting Leerkansen Zeist komt graag in contact met mensen die als vrijwilliger de volgende taken willen vervullen:

- verzorging van de administratie

- beoordeling van adviesaanvragen.

U kunt ons mailen als u belangstelling heeft ( zie ‘Contact’ )

Maart 2016

Aandacht voor het komende schooljaar.


Zo kort na de start beschikt de stichting nog over weinig financiële middelen, maar subsidies zijn reeds aangevraagd.

Voor het schooljaar 2016-2017 zal Leerkosten zich in principe richten op twee groepen :

a. Kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan

b. Kinderen die in het komende schooljaar 18 jaar worden en nog een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs in Zeist en die geen beroep kunnen doen op het kindgebondenbudget.

Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvangt men bericht over de wijze waarop de afhandeling ervan plaats vindt.

April 2017