Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

Nieuws

Nieuwsbrieven

November 2015 Maart 2016

Aandacht voor het komende schooljaar.


Zo kort na de start beschikt de stichting nog over weinig financiële middelen, maar subsidies zijn reeds aangevraagd.

Voor het schooljaar 2019-2020 zal Stichting Leerkansen Zeist zich in principe richten op twee groepen :

a. Kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan

b. Kinderen die in het komende schooljaar 18 jaar worden en nog een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs in Zeist en die geen beroep kunnen doen op het kindgebondenbudget.

Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvangt men bericht over de wijze waarop de afhandeling ervan plaats vindt.

April 2017