Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

Doelstelling.


De Stichting Leerkansen Zeist wil op een duurzame manier investeren in de ontwikkeling van kinderen, die zonder extra financiële steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

De Stichting Leerkansen Zeist heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.
De Stichting Leerkansen Zeist biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan het onderwijs en de daarbij behorende binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig deelnemen in de samenleving.

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur voor gaat betalen.


Het motto van de Stichting Leerkansen Zeist is: Nu meedoen is straks meetellen!Wat voor hulp kan geboden worden?


De hulp die aangeboden wordt ligt op terrein van het mee kunnen doen op school.

Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar.

De Stichting Leerkansen Zeist wil ouders die over onvoldoende financiële middelen beschikken helpen bij het gebruik van bestaande school- en overheidsvoorzieningen.

En voor zover dit ontoereikend is wil de Stichting Leerkansen Zeist extra financiële middelen beschikbaar stellen.


In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee dat sociale activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerstviering, aan hun kinderen niet voorbij hoeven te gaan. De Stichting Leerkansen Zeist springt dan bij (financiële) afspraken te maken met de school of door (een deel van) de kosten te betalen. Natuurlijk helpen we ook in de duurste periode voor ouders, als kinderen de overstap maken van het basisonderwijs naar de middelbare school.
De Stichting Leerkansen Zeist kan dan helpen bij de financiering van de ouderbijdrage, de noodzakelijke aanschaf van leermiddelen zoals laptop/I-pad, schoolreis.

LET OP : voor kinderen om mee te kunnen doen op het gebied van sport en cultuur is er een voorziening getroffen door de Gemeente Zeist, CultuurJeugdfonds en SportJeugdfonds.

Indien u hiervoor in aanmerking komt/denkt te komen dan kunnen wij voor u bemiddelen.

Wat doet de Stichting Leerkansen Zeist?