Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

Doelstelling.


De Stichting Leerkansen Zeist wil op een duurzame manier investeren in de ontwikkeling van kinderen, die zonder extra financiële steun op school buiten de boot vallen.


De Stichting Leerkansen Zeist heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.
De Stichting Leerkansen Zeist biedt financiële ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18, jaar zodat zij kunnen deelnemen aan het onderwijs en de daarbij behorende binnen- en buitenschoolse activiteiten.


Het motto van de Stichting Leerkansen Zeist is: Nu meedoen is straks meetellen!Ondersteuning door Stichting Leerkansen Zeist


De financiële ondersteuning van Stichting Leerkansen Zeist zorgt ervoor dat kinderen kunnen meedoen op school.


Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk kostbaar.


In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee dat sociale activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerstviering voor hun kinderen ook mogelijk zijn. De Stichting Leerkansen Zeist springt bij door financiële afspraken te maken met de school of door (een deel van) de kosten aan de school te betalen. Kosten die voor vergoeding door de Stichting Leerkansen Zeist in aanmerking komen zijn: schoolreisjes, kerstvieringen, einde jaarafsluiting, aanschaf laptop, tablet of computer en door de school voorgeschreven leermiddelen.


LET OP: voor kinderen die mee willen doen op het gebied van sport en cultuur is er een voorziening getroffen door de Gemeente Zeist, Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Wat doet de Stichting Leerkansen Zeist?