Stichting Leerkansen ZeistNu meedoen is straks meetellen!

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft.

Daarom hieronder enkele meest gestelde vragen.


Wie beoordeelt mijn situatie?

Dat geschiedt door de medewerkers van professionele organisaties in Zeist waar wij mee samenwerken.

Zij bepalen of u aan de financiële vereisten voldoet.


Hoe word ik geholpen?

Nadat uw financiële situatie in kaart is gebracht wordt eerst gekeken op welke wijze u geholpen kunt worden door na te gaan of u wellicht recht hebt op voorzieningen van de school of aanspraak kunt maken op bestaande faciliteiten van de gemeente Zeist. Wanneer uiteindelijk blijkt dat die voorzieningen niet toereikend zijn dan kan bij Stichting Leerkansen Zeist om hulp worden gevraagd.


Krijg ik geld van Leerkansen Zeist?

De Stichting Leerkansen Zeist treft regelingen voor uw kind met de school van uw kind.

In voorkomende gevallen zal de Stichting Leerkansen Zeist de benodigde financiële middelen aan de school overmaken. Wij zullen geen geld direct aan u ter beschikking stellen.


Schoolreisjes en dergelijke, dat is toch luxe?

In geval dat schoolreisjes, excursies en dergelijke verplichtend in het schoolprogramma zijn opgenomen zullen de kosten die daaraan verbonden zijn ook meegerekend worden bij de vaststelling of de Stichting Leerkansen Zeist een bijdrage hieraan zal leveren.Hoe gaat de Stichting Leerkansen Zeist om met mijn privacy?

De Stichting Leerkansen Zeist begrijpt dat u wellicht niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom gaan we extra zorgvuldig om met uw privacy.

Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen met wie we samenwerken. Zij willen, net als wij, dat u en uw kind worden geholpen en uw kind volledig mee kan doen aan de door u gekozen vorm van onderwijs. Wij willen voorkomen dat uw kind gepest wordt omdat u bij de Stichting Leerkansen Zeist heeft aangeklopt.
Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat de Stichting Leerkansen Zeist een aantal dingen regelt voor u en uw kind.


De Stichting voldoet aan de AVG-normen.

Vragen